Termeni si Conditii

1. Termeni generali

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.aderamed.ro (denumit in continuare "Termeni si Conditii") stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.aderamed.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In intelesul Termenilor si Conditiilor:

  • "site" inseamna in continuare site-ul de internet www.aderamed.ro;
  • "Administratorul site-ului" inseamna in continuare SC ADERAMED SRL cu sediul in Oradea, B-dul Dacia, 110, Bl.B1, ap.32, Bihor, Romania;
  • "Serviciul" inseamna orice serviciu oferit pe site, si / sau orice modul sau componenta a acestuia;
  • "Utilizatorul" inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acesta, dupa cum sunt formulati in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea site-ului.


SC ADERAMED SRL isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile care se aplica utilizarii site-ului www.aderamed.ro si dreptul de a introduce conditii noi. Aceste modificari, adaugari sau retrageri vor intra imediat in vigoare dupa afisarea lor pe site precum si prin alte mijloace de informare a clientului. Orice utilizare a site-ului dupa aceste notificari va fi luata drept acceptare a acestor modificari, adaugari sau retrageri de catre utilizator.

2. Drepturile asupra continutului site-ului

Continutul si elementele de grafica ale site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori apartin Administratorului site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul site-ului. Administratorul site-ului detine astfel dreptul de autor sau de folosinta asupra continutului - text si imagini. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt destinatar sau o alta sursa, si nici opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii site-ului fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de Continutul site-ului in general. In cazurile in care Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip este preluat de Administratorului site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri. Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreuneia din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii Continutului site-ului.

In cazul in care doriti sa ne semnalati o eventuala incalcare a dreptului de autor pe acest site, va rugam sa ne trimiteti sesizarea la adresa: info@aderamed.ro.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului site-ului. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice scop. Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC ADERAMED SRL - Administratorul site-ului, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este utilizarea lor in vederea comunicarii cu clienti. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopul de a raspunde la mesajele de contact si sunt comunicate numai de catre Dumneavoastra. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail info@aderamed.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

4. Limitarea raspunderii

Administratorul site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al site-ului, sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului site-ului. Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului site-ului, intrucat gazduirea si toate serviciile conexe rezultate sunt asigurate de o companie specializata de web-hosting.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru eventuale greseli cu privire la specificatiile produselor prezentate pe site. De asemenea, imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Administratorului site-ului. Administratorul site-ului va incerca in permanenta sa mentina site-ul actualizat, cu toate datele corecte si cu fotografiile produselor exact asa cum sunt ele vandute de catre SC ADERAMED SRL. In cazurile de forta majora Administratorul site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

In cazul in care Utilizatorul utilizeaza Serviciul/site-ul intr-o cu totul alta actiune decat cea pentru care a fost creat, acesta este de acord sa protejeze, sa asigure si sa despagubeasca integral pe Administratorul site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli de judecata, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate.

5. Legea aplicabila

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Oradea.


POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE ADERAMED SRL

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC ADERAMED SRL prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea principiilor mentionate in continuare in scopuri legitime. Prelucrearea datelor cu caracter personal se realizeaza prin sistem automatizat cu respectarea cerintelor legale si in confitii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturiloe persoanelor vizate.

1. Definitii

Date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O perosna identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul/mai multi factori de identitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter perosonal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare, alaturarea sau combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: orice persoana fizica sau juridica, de drept privat sau public, autoritati publice, institutii si structuri teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2. Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

Confidentialiatatea: persoanele care prelucreaza in numele SC ADERAMED SRL, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;

Informarea: prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;

Stocarea: datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necsar pentru realizarea scopurilot in care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege care le-au fost incalcate;

Securitatea: masile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personla impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat. Accesul la bazele de date a utilizatorilot se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata de solutii de antivirus actualizat permanent de ADERAMED SRL.

3. Politica prelucrareii datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SC ADERAMED SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos datele personale care ii sunt furnizate. SC ADERAMED SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului www.aderamed.ro , precum si prin intermediul relatiilor comeciale directe la sediu , asa cum prevede Legea 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale. Orice informatie furnizata de catre dvs va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dvs expres ca datele dvs personale sa fie folisite de SC ADERAMED SRL in conformitate cu scopurile mentionate. Daca doriti ca datele dvs personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date sau aveti nelamuriri legate de datele dvs, ne puteti contacta telefonic pe datele de pe site sau la adresa info@aderamed.ro. Daca nu doriti ca datele dvs sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

4. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12) - dreptul de a obtine de la SC ADERAMED SRL, la cerere si in mid gartuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de SC ADERAMED SRL;
  • Dreptul de acces la date cu caracter(art.13) - dreptul de a obtine de la SC ADERAMED SRL , gratuit si la cerere rectificarea , actualizarea a datelor incomplete sau incorecte, pe baza actelor doveditoare;
  • Dreptul de interventie asupra datelor(art.14) - dreptul de a obtine de la SC ADERAMED SRL , gratuit si la cerere trasnformarea in date anonime a datelor care se prelucreaza care nu sunt in conformitate cu Legea 677/2001;
  • Dreptul de opozitie(art.15) - dreptul de a se opune in orice moment, din motive bine-intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art.17) - Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte, precum si reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ;
  • Dreptul de a se adresa justitiei(art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate

5. Scopul colectarii datelor si durata folosirii acestor date

SC ADERAMED SRL prelucreaza date cu carater personal ale cliebtiilor care ii furnizate prin navigarea pe site www.aderamed.ro si furnizate la comenzii directe la sediu, in scopul comercializarii on-line si off-line a produselor sale.Datele cu caracter personal( date de identitate, adresa, numar de telefon, mail, fax, date bancare) pot fi prelucrate si utilizate de SC ADERAMED SRL si in scopul de promovare ulterioara cu acceptul persoanei vizate si in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. SC ADERAMED SRL nu va dezvalui unei terte persoane datele dvs fara acordul dvs, doar daca legislatia ne impune acest lucru. Ca regula generala, vom stoca datele dvs cu caracter personal cat timp aveti o relatie comerciala cu compania SC ADERAMED SRL. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.


Vremea pisicilor a trecut.
Incercati ceva mai eficient!
Deratizare - Dezinsectie
Dezinfectie - Aderamed